• Nội dung tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023
  • Múa Dân vũ - Trường Mẫu giáo Duy Sơn
  • Múa học sinh - Trường Mẫu giáo Duy Sơn

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Thế Đức

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0914.035.524

Email: ducnt6@quangnam.gov.vn