Văn bản điện tử

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên:  A Viết Sơn

Chức vụ:  Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại:  0985535977

Email:  sonav@quangnam.gov.vn