Tìm kiếm

Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 test 2025
2 test 14122025 2025
3 test 09082023 2023
4 Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách tháng 3/2023 2023
5 Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách tháng 1/2023 2023
6 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 2023
7 Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 huyện Nam Giang 2023
8 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Nam Giang 2022
9 Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2022 huyện Nam Giang 2022
10 Báo cáo tình hình thu - Chi ngân sách tháng 11 năm 2022 trên địa bàn huyện 2022
11 Báo cáo tình hình thu - Chi ngân sách tháng 10 năm 2022 trên địa bàn huyện 2022
12 Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách tháng 8/2022 2022
13 Quyết định 2085/QĐ-UBND về việc Công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 2021
14 Quyết định 2085/QĐ-UBND về việc Công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 2021

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại: 0985535977

Email: sonav@quangnam.gov.vn