TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Test lịch công tác ngày 22052024 20/05/2024 24/05/2024 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần số 12 của Thường trực HĐND-UBND huyện Nam Giang (Từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023) 06/03/2023 12/03/2023 Xem chi tiết
3 Lịch công tác tuần số 11 của Thường trực HĐND-UBND huyện Nam Giang (13/3/2023 - 19/3/2023) 13/03/2023 19/03/2023 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tuần số 10 của Thường trực HĐND-UBND huyện Nam Giang (Từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023) 06/03/2023 12/03/2023 Xem chi tiết
5 Lịch công tác tuần số 09 (27/2/2023 - 05/3/2023) 27/02/2023 05/03/2023 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tuần số 08 (20/2/2023 - 27/2/2023) 20/02/2023 27/02/2023 Xem chi tiết
7 Lịch công tác số 07 (13/02/2023 - 19/02/2023) 13/02/2023 19/02/2023 Xem chi tiết
8 Lịch công tác tuần số 06 (06/2/2023 - 13/02/2023) 06/02/2023 13/02/2023 Xem chi tiết
9 Lịch công tác tuần số 05 (30/01/2023 - 05/02/2023) 30/01/2023 05/02/2023 Xem chi tiết
10 Lịch công tác tuần số 04 (20/01/2023 - 27/01/2023) Lịch tết 20/01/2023 27/01/2023 Xem chi tiết
11 Lịch công tác tuần số 03 (16/01/2023 - 22/01/2023) 16/01/2023 22/01/2023 Xem chi tiết
12 Lịch công tác tuần số 02 (09/01/2023 - 15/01/2023) 09/01/2023 15/01/2023 Xem chi tiết
13 Lịch công tác tuần số 01 (02/01/2023 - 08/01/2023) 02/01/2023 08/01/2023 Xem chi tiết

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại: 0985535977

Email: sonav@quangnam.gov.vn