Trích yếu Dự thảo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đối với xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 28/04/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Dự thảo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đối với xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam