Tra cứu hỏi đáp

TT Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Đính kèm Thao tác
1 Xin hỏi công an huyện Quế Sơn làm CMND vào thứ mấy ? Nguyễn Thị Cúc Phương
2 Cho hỏi thi tìm hiểu pháp luật vao CTTDT quế Sơn mà không thấy chỗ đăng ký là sao Quế Châu
3 Chuyển mục đích sử dụng đất Trần Thành Nam