TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022 26/09/2022 02/10/2022 Xem chi tiết
2 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022 19/09/2022 25/09/2022 Xem chi tiết
3 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022 05/09/2022 11/09/2022 Xem chi tiết
4 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/8/2022 đến ngày 11/9/2022 05/09/2022 11/09/2022 Xem chi tiết
5 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022 29/08/2022 04/09/2022 Xem chi tiết
6 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 22/08/2022 28/08/2022 Xem chi tiết
7 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022 15/08/2022 21/08/2022 Xem chi tiết
8 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
9 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
10 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022 18/07/2022 24/07/2022 Xem chi tiết
11 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022 11/07/2022 17/07/2022 Xem chi tiết
12 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
13 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022 27/06/2022 03/07/2022 Xem chi tiết
14 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
15 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022 13/06/2022 19/06/2022 Xem chi tiết
16 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022 06/06/2022 12/06/2022 Xem chi tiết
17 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022 30/05/2022 05/06/2022 Xem chi tiết
18 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022 23/05/2022 29/05/2022 Xem chi tiết
19 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022 16/05/2022 22/05/2022 Xem chi tiết
20 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022 09/05/2022 15/05/2022 Xem chi tiết