TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021 13/09/2021 19/09/2021 Xem chi tiết
2 Lịch công tác TTHĐ, lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30.8.2021 đến ngày 02.9.2021.doc 30/08/2021 02/09/2021 Xem chi tiết
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021) 22/08/2021 29/08/2021 Xem chi tiết
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021) 16/08/2021 22/08/2021 Xem chi tiết
5 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021) 08/08/2021 15/08/2021 Xem chi tiết
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021) 02/08/2021 08/08/2021 Xem chi tiết
7 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021) 26/07/2021 01/08/2021 Xem chi tiết
8 Lịch công tác TTHĐ, lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19.7.2021 đến ngày 25.7.2021 19/07/2021 25/07/2021 Xem chi tiết
9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021) 12/07/2021 19/07/2021 Xem chi tiết
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021) 05/07/2021 11/07/2021 Xem chi tiết