TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
11 Lịch công tác tuần của HĐND&UBND huyện từ ngày 21.6 đến ngày 27.6.2021 21/06/2021 27/06/2021 Xem chi tiết
12 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 21/6/2021 đến ngày 28/6/2021 21/06/2021 28/06/2021 Xem chi tiết
13 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021 14/06/2021 21/06/2021 Xem chi tiết
14 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021 31/05/2021 07/06/2021 Xem chi tiết
15 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021 14/05/2021 21/05/2021 Xem chi tiết
16 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021 10/05/2021 17/05/2021 Xem chi tiết
17 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021 29/04/2021 06/05/2021 Xem chi tiết
18 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021 26/04/2021 03/05/2021 Xem chi tiết
19 Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021 28/12/2020 03/01/2021 Xem chi tiết
20 Lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020 23/11/2020 29/11/2020 Xem chi tiết