TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
41 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020 14/12/2020 21/12/2020 Xem chi tiết
42 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020 07/12/2020 14/12/2020 Xem chi tiết
43 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 03/12/2020 đến ngày 06/12/2020 30/11/2020 07/12/2020 Xem chi tiết
44 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020 23/11/2020 30/11/2020 Xem chi tiết
45 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020 15/11/2020 22/11/2020 Xem chi tiết
46 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020 09/11/2020 16/11/2020 Xem chi tiết
47 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020 31/10/2020 07/11/2020 Xem chi tiết
48 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020 23/10/2020 30/10/2020 Xem chi tiết
49 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020 20/10/2020 27/10/2020 Xem chi tiết
50 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020 12/10/2020 19/10/2020 Xem chi tiết