TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
81 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021 06/12/2021 12/12/2021 Xem chi tiết
82 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 29/11/2021 05/12/2021 Xem chi tiết
83 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021 22/11/2021 28/11/2021 Xem chi tiết
84 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021 13/09/2021 19/09/2021 Xem chi tiết
85 Lịch công tác TTHĐ, lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30.8.2021 đến ngày 02.9.2021.doc 30/08/2021 02/09/2021 Xem chi tiết
86 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021) 22/08/2021 29/08/2021 Xem chi tiết
87 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021) 16/08/2021 22/08/2021 Xem chi tiết
88 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021) 08/08/2021 15/08/2021 Xem chi tiết
89 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021) 02/08/2021 08/08/2021 Xem chi tiết
90 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021) 26/07/2021 01/08/2021 Xem chi tiết
91 Lịch công tác TTHĐ, lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19.7.2021 đến ngày 25.7.2021 19/07/2021 25/07/2021 Xem chi tiết
92 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021) 12/07/2021 19/07/2021 Xem chi tiết
93 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021) 05/07/2021 11/07/2021 Xem chi tiết
94 Lịch công tác tuần của HĐND&UBND huyện từ ngày 21.6 đến ngày 27.6.2021 21/06/2021 27/06/2021 Xem chi tiết
95 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 21/6/2021 đến ngày 28/6/2021 21/06/2021 28/06/2021 Xem chi tiết
96 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021 14/06/2021 21/06/2021 Xem chi tiết
97 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021 31/05/2021 07/06/2021 Xem chi tiết
98 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021 14/05/2021 21/05/2021 Xem chi tiết
99 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021 10/05/2021 17/05/2021 Xem chi tiết
100 Lịch công tác của TT. HĐND, LĐ UBND huyện từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021 29/04/2021 06/05/2021 Xem chi tiết