Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 26 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
02/CT-UBND 27/02/2021 Đang có hiệu lực
01/TB-TĐKT 18/02/2021 Đang có hiệu lực
04/HD-TĐKT 27/11/2020 Đang có hiệu lực
371/QĐ-UBND 24/04/2020 Đang có hiệu lực
01/HD-UBND 22/04/2020 Đang có hiệu lực
337/QĐ-UBND 06/04/2020 Đang có hiệu lực
03/TB-HĐTĐ 26/02/2020 Đang có hiệu lực
107/QĐ-UBND 20/02/2020 Đang có hiệu lực
02/CT-UBND 07/02/2020 Đang có hiệu lực
85/QĐ-UBND 21/01/2020 Đang có hiệu lực
08/KH-UBND 20/01/2020 Đang có hiệu lực
2514/HD-SNV 25/11/2019 Đang có hiệu lực
18/2019/QĐ-UBND 18/10/2019 Đang có hiệu lực
02/CT-UBND 25/02/2019 Đang có hiệu lực
01/TB-TĐKT 25/02/2019 Đang có hiệu lực
08/HĐTĐKT-NV 06/12/2018 Đang có hiệu lực
1058/QĐ-UBND 15/11/2018 Đang có hiệu lực
1643/HD-SNV 21/09/2018 Đang có hiệu lực
05/TĐKT 30/07/2018 Đang có hiệu lực
07/2018/QĐ-UBND 22/06/2018 Đang có hiệu lực
02/TB-TĐKT 06/02/2018 Đang có hiệu lực
02/CT-UBND 05/02/2018 Đang có hiệu lực
01/TB-TĐKT 29/01/2018 Đang có hiệu lực
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Đang có hiệu lực
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Đang có hiệu lực