Giới thiệu chung về Quế Sơn


GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HUYỆN QUẾ SƠN

 

Quế Sơn là huyện trung du của tỉnh Quảng Nam. Tổng diện tích tự nhiên của huyện 257,46 km2, nằm cách tỉnh lỵ Tam Kỳ 30 km về phía Tây Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam.

Có tọa độ địa lý:

- Từ 150 38’25’’- 150 49’51’’ vĩ độ Bắc.

- Từ 1080 06’58’’- 1080 20’51’’ kinh độ Đông.

Ranh giới hành chính được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp      :       huyện Duy Xuyên

- Phía Nam giáp     :       huyện Hiệp Đức

- Phía Đông giáp   :        huyện Thăng Bình

- Phía Tây giáp      :       huyện Nông Sơn

Toàn huyện có 13 đơn vị hành chính, bao gồm các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An, Quế Mỹ (sáp nhập từ xã Quế Cường và Phú Thọ năm 2020), Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, Quế An, Quế Long, Quế Phong và thị trấn Đông Phú. Theo Chi Cục Thống kê huyện Quế Sơn, số hộ dân cư và cơ cấu dân cư như sau: Thành thị: 9,32%, Nông thôn: 90,68%.

Tổng diện tích tự nhiên của huyện: 257,46 km2, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp: 43,43km2; Đất lâm nghiệp: 38,72km2; Đất chuyên dùng: 7,74km2 , Đất ở: 3,63km2.

Hệ thống giao thông: Đường Quốc lộ 1A, chạy qua địa bàn huyện có chiều dài là 8,5km qua địa phận các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An. Đường ĐT chạy qua địa bàn huyện có 02 tuyến: ĐT 611A và ĐT 611B, có tổng chiều dài tuyến 37,5 km, trong đó: có 22km bê tông nhựa và 15,5km thâm nhập nhựa. Đường ĐH: toàn huyện có 18 tuyến ĐH, với tổng chiều dài: 119,29 km. Đường ĐX và đường nội thị: có 65 tuyến, với tổng chiều dài: 113,3km. Đường Dân sinh (thôn, xóm) có tổng chiều dài: 393,66 km.

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 (theo so sánh năm 2010) ước đạt 5.117,116 tỷ đồng tăng 12,81% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó Nông lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 755,066 tỷ đồng tăng 2,90% so với năm 2018; Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng ước đạt 2.382,00 tỷ đồng tăng 17,92 % so với năm 2018; Thương mại dịch vụ ước đạt 1.980,05 tỷ đồng tăng 11,24% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu điều tra của Chi Cục Thống kê huyện Quế Sơn, dân số huyện Quế Sơn năm 2019 là 81.186 người.Trong đó, khu vực nông thôn có 73.623 người, chiếm 90,68%, khu vực thành thị có 7.563 người chiếm 9,32%. Mật độ dân số chung toàn huyện là 315 người/km2 (cao nhất là xã Quế Xuân 1 với 948 người/km2, thấp nhất là xã Quế Hiệp với 99 người/km2). Dân số là nữ có 42.123 người, chiếm khoảng 51,88%, số dân là nam có 39.063 người, chiếm khoảng 48,12%.

Trên địa bàn huyện có các thắng cảnh đã và đang kêu gọi thu hút đầu tư: Khu du lịch sinh thái Suối Tiên (Quế Hiệp), Khu du lịch sinh thái Suối Nước Mát-Đèo Le (Quế Long), Hồ Giang (Quế Long), Vũng nước nóng Bàn Thạch (Quế Phong). Đến nay đã có một nhà đầu tư vào đầu tư Khu du lịch sinh thái Suối Nước Mát-Đèo Le. Có các khu di tích lịch sử: Tượng đài chiến thắng Cấm Dơi, Đền Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện…, bình quân hằng năm lượng khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện ước khoảng 05-07 ngàn lượt người.

* Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2020 chia theo địa giới hành chính xã, thị trấn.

 

Đơn vị

Diện tích tự nhiên (km2)

Dân số trung bình (người)

Mật độ dân số (người/km2)

Tổng số

257,46

81.186

315

1. Thị trấn Đông Phú

13,51

7.563

559

2. Xã Quế Xuân 1

8,12

7.698

948

3. Xã Quế Xuân 2

15,68

5.539

354

4. Xã Quế Phú

17,06

9.487

556

5. Thị trấn Hương An

11,17

7.166

641

6. Xã Quế Mỹ

39,45

9.718

501

7. Xã Quế Hiệp

40,19

3.981

99

8. Xã Quế Thuận

17,41

6.210

356

9. Xã Quế Châu

14,32

6.056

422

10. Xã Quế Minh

11,64

4.082

351

11. Xã Quế An

16,44

4.404

264

12. Xã Quế Long

21,18

4.338

204

13. Xã Quế Phong

31,34

4.944

157


 

Trên địa bàn huyện có 02 hệ thống sông chính đó là: Sông Ly Ly và Sông Bà Rén. Ngoài 02 hệ thống sông chính trên còn có nhiều hệ thống sông, suối nhỏ khác.

Có các hệ thống kênh kéo dài: Kênh Phú Ninh; Kênh Hồ Việt An… ; có các hồ chứa nước như hồ: Suối Tiên, Cây Thông, Hố Giang, An Long, Hố Giếng, Đập Vũng Tôm, Suối Tiên, đập Đá Chồng-Quế Xuân 2,… các hồ chứa này có dung tích và quy mô chứa từ: 0,3-6,5 triệu m3 và các hồ này phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Địa hình Quế Sơn có trên 60% diện tích là vùng đồi núi, phía Tây có các dãy núi cao như: Yang - Brai (1.143 m), Bàn Cờ (1.037 m), Hòn Tàu - Đèo Le (953 m)... Vùng đồng bằng nhỏ hẹp ở phía Đông và xen kẽ giữa các khu vực đồi gò. Phân theo 3 dạng địa hình:

- Địa hình đồi núi cao: Tập trung ở phía Tây, chiếm trên 60% tổng diện tích tự nhiên. Độ cao trung bình 500-1000 m.

- Địa hình gò đồi: Là vùng tiếp giáp giữa núi cao và vùng đồng bằng, độ cao trung bình 50-150 m. Phân bố chủ yếu ở vùng trung, diện tích chiếm khoảng 30% tổng diện tích tự nhiên.

- Vùng đồng bằng: Tập trung ở phía Đông và xen kẽ giữa các vùng gò đồi.

Nhìn chung, địa hình huyện Quế Sơn phân bố thấp dần từ Tây sang Đông, trong đó hơn 60% địa hình đồi núi cao, về mùa mưa sẽ gây ra hiện tượng xói mòn đất và thoái hóa đất. Còn lại địa hình gò đồi và đồng bằng, với địa hình này luôn được phù sa bồi đắp nên thích hợp cho sản xuất nông nghiệp.

Tin liên quan