Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quế Hiệp tặng bò giống cho hộ thanh niên nghèo.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quế Hiệp vừa tổ chức lễ trao tặng bò giống cho hộ thanh niên nghèo Nguyễn Tấn Tưởng, thôn Lộc Đại....

         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quế Hiệp vừa tổ chức lễ trao tặng bò giống cho hộ thanh niên nghèo Nguyễn Tấn Tưởng, thôn Lộc Đại.