HĐND xã Quế Minh tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 02/8, HĐND xã Quế Minh tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021...

Sáng ngày 02/8, HĐND xã Quế Minh tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.