HĐND xã Quế Phú khóa XI tổ chức kỳ họp 2

HĐND xã Quế Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, vừa tổ chức kỳ họp thứ 2. Tham dự có tổ đại biểu HĐND huyện tại khu vực cùng 27 vị đại biểu HĐND xã...

HĐND xã Quế Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, vừa tổ chức kỳ họp thứ  2. Tham dự có tổ đại biểu HĐND huyện tại khu vực cùng 27 vị đại biểu HĐND xã.


     Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ những tháng cuối năm; quyết toán thu chi ngân sách năm 2015, tình hình thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016; UBND xã Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tình hình hoạt dộng của HĐND xã 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng năm; báo cáo công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã.

Qua báo cáo của HĐND và UBND xã trình bày tại kỳ họp cho thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của xã 6 tháng qua đều đạt cao so với kế hoạch UBND và Nghị quyết HĐND xã đề ra.Tổng giá trị sản xuất  hơn 111 tỷ đồng; thu ngân sách  đạt trên 130% KH; giá trị sản xuất CN-TTCN và TMDV đạt 72 tỷ, bằng 57% KH. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được xã triển khai tích cực, người dân đồng lòng hưởng ứng thực hiện. Đến nay xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, theo lộ trình đến 2018 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và giáo dục đào tạo được thực hiện có hiệu quả; tình hình ANCT, TTATXH cơ bản đảm bảo ổn định. Sự nghiệp văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao...


Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh Mười- BT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đ/c kêu gọi trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, tạo đà vững chắc để sớm xây dựng thành công xã NTM Quế Phú trong thời gian ngắn nhất. Với sự thống nhất cao, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết quan trọng của kỳ họp.

Tin liên quan