Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri Quế Sơn

Chiều ngày 02/8, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, khu vực tỉnh Quảng Nam gồm các ông:Ngô Văn Minh- Ủy viên TT- Ủy ban pháp luật Quốc hội và ông Phan Thái Bình- Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đã có buổi tiếp xúc với cử tri 6 xã Quế An, Quế Long, Quế Phong, Quế Minh, Quế Châu và thị trấn huyện Quế Sơn. Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng CBCC các ban ngành đoàn thể....

Chiều ngày 02/8, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, khu vực tỉnh Quảng Nam gồm các ông:Ngô Văn Minh- Ủy viên TT- Ủy ban pháp luật Quốc hội và ông Phan Thái Bình- Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đã có buổi tiếp xúc với cử tri 6 xã Quế An, Quế Long, Quế Phong, Quế Minh, Quế Châu và thị trấn huyện Quế Sơn. Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng CBCC các ban ngành đoàn thể.