Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 09 và 10 tháng 8 năm 2016, Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Văn Mười – AHLLVT, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; đồng chí Võ Đức Danh – PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Đại Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các ban, ngành, đoàn thể, 117 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.000 cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ toàn huyện tham dự....

Ngày 09 và 10 tháng 8 năm 2016, Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Văn Mười – AHLLVT, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; đồng chí Võ Đức Danh – PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Đại Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các ban, ngành, đoàn thể, 117 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.000 cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ toàn huyện tham dự.