Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững năm 2017, triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm 2018

Chiều ngày 19/01, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017; triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm 2018.

Đến dự có ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, UVTT BCĐ tỉnh, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. Đồng chí Trần Đại Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2017, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đạt được những kết quả khả quan. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có những chuyển biến tích cực; tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể. Năm qua, tổng ngồn vốn huy động để thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện hơn 167 tỷ đồng, trong đó có 7,54 tỷ đồng vốn đóng góp của cộng đồng dân cư và huy động khác. Tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện là 162 tiêu chí, bình quân tiêu chí đạt chuẩn là 12,46 tiêu chí/xã.


Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: MC

Thực hiện Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, năm 2017, cả huyện có 7 Khu dân cư đã tổ chức phát động xây dựng mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; 14 khu dân cư phát động xây dựng điểm mô hình “Chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ khang trang, sạch đẹp”... Năm 2018, UBND huyện phấn đấu huy động trên 203 tỷ đồng để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; có 02 xã là Quế Phú và Quế Xuân 2 đạt chuẩn xã nông thôn mới; bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới/xã là 13 tiêu chí/xã; giảm số xã dưới 8 tiêu chí: 01 xã (Quế Phong); có 02 thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% trở lên...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đại Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện đề nghị các địa phương tập trung rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo huyện làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được.

Tin liên quan