Danh sách người phát ngôn báo chí

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ

TT

Người phát ngôn

Đơn vị/Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Ông Nguyễn Phước SơnCT. UBND huyện0916040170
 

2

Ông Trương Văn DũngCT. UBND TT Đông Phú

0989.430.438

 

3

Ông Nguyễn Thế QuangCT. UBND xã Quế Xuân 1

0905.639.077

 

4

Ông Nguyễn Hữu SơnCT. UBND xã Quế Xuân 2

0905.495.681

 

5

Ông Nguyễn Anh MườiCT. UBND xã Quế Phú

0983. 467. 629

 

6

Ông Nguyễn Cảnh NămCT. UBND xã Hương An

0978.874.285

 

7

Ông Võ Tấn CảCT. UBND xã Quế Mỹ  

8

Ông Đinh Quang CôngCT. UBND xã Quế Thuận

0906. 500. 969

 

9

Ông Nguyễn Minh SỹCT. UBND xã Quế Châu

0977.171.189

 

10

Ông Trần Anh ToànCT. UBND xã Quế Hiệp

0987. 371. 735

 

11

Ông Nguyễn Phước TâmCT. UBND xã Quế Minh

0919.454.544

 

12

Ông Nguyễn Tuấn HiềnCT. UBND xã Quế An

0982.460.315

 

13

Ông Nguyễn Văn SơnCT. UBND xã Quế Phong

01686.764.746

 

14

Ông Hồ Anh TrungCT. UBND xã Quế Long

0935.292.503

 

Tin liên quan