Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 66 ngày 06/3/2018, ngày 09 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Tham dự hội nghị gồm các đồng chí HUV khóa XXIV, các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; bí thư các chi bộ trực thuộc của 4 Đảng bộ cơ quan; Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo trên địa bàn huyện.


Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: BTG

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Tấn Trung – TUV, Bí thư Huyện ủy quán triệt Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe PGS.TS Hồ Tấn Sáng – Nguyên trưởng Khoa Chính trị Học viện Chính trị khu vực III phân tích, làm rõ nguyên nhân, sự cần thiết phải xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của phong cách, tác phong công tác nhất là phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cần học tập và làm theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt kế hoạch số 66 của Ban Thường vụ Huyện ủy trong đó nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 sát với nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ, cụ thể những nội dung đột phá, nỗi cộm để tập trung giải quyết đồng thời phải gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng. Bám sát từng nội dung phải thực hiện trong kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; xây dựng tác phong công tác, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tin liên quan