Quyết định cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu "Gà Tre Đèo Le"

Quyết định cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu "Gà Tre Đèo Le"