Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019

Sáng ngày 25/6/2019, UBND huyện Quế Sơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019.

Tham gia tập huấn gồm lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác văn thư của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, văn thư UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, việc sử dụng chữ ký số mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể, ứng dụng chữ ký số giúp đảm bảo tính pháp lý, xác thực tính chính xác nội dung thông tin trên môi trường điện tử, nhất là trong gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và việc liên thông văn bản theo chủ trương chung của tỉnh. Chữ ký số là phương thức hiện đại hóa trong quản lý, điều hành, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách hành chính, thực hiện nhanh tiến trình triển khai chính quyền điện tử. UBND huyện Quế Sơn đã triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước từ tháng 6/2018. Tuy nhiên, trong thời gian qua chưa được ứng dụng đồng bộ ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị sau đợt tập huấn này, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai sử dụng chữ ký số trên địa bàn huyện.


Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019 - Ảnh: NC

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cán bộ của Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, giới thiệu các văn bản pháp lý quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số; quy trình ký số và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng; các yêu cầu về cài đặt, cấu hình phần mềm, cấu hình mẫu chữ ký và thực hành ký số trên phần mềm VSignPDF... 

Thông qua đợt tập huấn này, cán bộ, công chức trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về quy trình và cách sử dụng chữ ký số, chứng thực số trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, đảm bảo tính xác thực và giá trị pháp lý của văn bản điện tử. Từ đó thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng thành công chính quyền điện tử, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Tin liên quan