Xã Quế Xuân 1 Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Xã Quế Xuân 1 được chọn là 1 trong 3 xã điểm xây dựng NTM của huyện Quế Sơn. Trong 10 năm qua, địa phương đã huy động tổng kinh phí hơn 164 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó, nguồn vốn lồng ghép và nhân dân đóng góp gần 84 tỷ đồng.

UBND xã Quế Xuân 1 vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Xã Quế Xuân 1 được chọn là 1 trong 3 xã điểm xây dựng NTM của huyện Quế Sơn. Trong 10 năm qua, địa phương đã huy động tổng kinh phí hơn 164 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó, nguồn vốn lồng ghép và nhân dân đóng góp gần 84 tỷ đồng. Kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của xã Quế Xuân 1 đó là hệ thống giao thông của xã được hoàn thiện trên 95%. Theo đó, địa phương đã cứng hóa được gần 60km đường liên xã, liên thôn, liên xóm, gần 18km kênh mương thủy lợi, trên 14km đường bêtông nội đồng. Nhiều hình thức phát triển kinh tế như liên kết sản xuất lúa giống, mô hình nuôi bò lai sinh sản được địa phương triển khai hiệu quả. Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Năm 2015, xã Quế Xuân 1 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ đó đến nay, địa phương luôn giữ vững và ngày càng nâng cao chất lượng 19 tiêu chí. Địa phương cũng hoàn thành xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Trung Vĩnh. Nhờ thực hiện tốt chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới với tỉ lệ hộ nghèo xã Quế Xuân 1 hiện nay giảm còn 2,92%, giảm 15% so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng năm 2019, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.


Xã Quế Xuân 1 khen thưởng cá tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 - Ảnh: Duy Thái

Cuối năm 2020, xã Quế Xuân 1 phấn đấu đạt chuẩn bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Xây dựng được 3/7 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.  Để hoàn thành mục tiêu đó, xã Quế Xuân 1 xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách toàn diện. Đa dạng các ngành nghề để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra…

Dịp này, UBND xã Quế Xuân 1 đã khen thưởng 12 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Tin liên quan