UBND xã Quế Xuân 1 tổ chức hội nghị điểm về tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 26/7/2019, Ủy ban nhân dân xã Quế Xuân 1 tổ chức Hội nghị điểm của huyện Quế Sơn về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Vạn Lộc - Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam;  đồng chí Thái Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, hội, đoàn thể của xã và sự tham dự của hơn 100 đại biểu.

Qua đánh giá kết quả sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, năm 2011 xã khởi đầu chỉ đạt được 5 tiêu chí, cơ sở hạ tầng, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự còn nhiều hạn chế, thu nhập bình quân đầu người 11 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 18,32 %. Sau khi được chọn xã điểm, bên cạnh sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của người dân, đến tháng 11/2015 xã Quế Xuân 1 được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ đó đến nay xã luôn giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Qua 10 năm triển khai thực hiện tổng nguồn vốn huy động 164 tỷ đồng, nhân dân trong xã đã góp hơn chục tỷ đồng, hiến hơn 20.000 m2 đất, hàng ngàn ngày công từ đó làm cho kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn chỉnh, diện mạo làng quê ngày càng thay da đổi thịt góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thu nhập hiện nay ước tính 38 triệu đồng/ người/ năm,  cao hơn 3,5 lần so với năm 2010, hộ nghèo giảm xuống còn 2,92 %; trong có có 50 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, tỷ lệ 2,03%.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Vạn Lộc - Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam chỉ đạo trong thời gian tới xã cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân thấy được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực và thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu, phấn đấu Quế Xuân 1 đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020 và về đích xã nông thôn mới kiễu mẫu vào năm 2025.

Tin liên quan