Quế Sơn Hội nghị chuyên đề Cải cách hành chính

Vừa qua, UBND huyện Quế Sơn Hội nghị chuyên đề công tác cải cách hành chính (CCHC). Đồng chí Trần Văn Noa – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Theo báo cáo kết quả công tác CCHC trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến 2019, công tác CCHC trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực. Chỉ số cải cách hành chính; chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính của huyện tăng dần theo từng năm. Cụ thể, năm 2018, điểm chỉ số CCHC huyện Quế Sơn đạt được là 76,07 điểm (tăng 4 bậc so với năm 2017), xếp vị thứ 5/18 huyện, thị xã, thành phố. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 87,24%.


Hội nghị chuyên đề Cải cách hành chính - Ảnh: Duy Thái

Trung tâm hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân kịp thời, đúng thời gian. Việc cập nhật niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định. Huyện thực hiện tốt việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính.

Hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý hành chính được nâng cấp, hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng CCHC, thực hành tiết kiệm của các cơ quan, đơn vị. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cải thiện đáng kể, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Để công tác CCHC tiếp tục được thực hiện hệu quả, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Noa đề nghị thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quy định về giao dịch hành chính công tại Trung tâm hành chính công huyện và tại bộ phận một của, một cửa liên thông của các xã, thị trấn, dần tiến tới xây dựng một cửa liên thông hiện đại vào năm 2021. Tăng cường đầu tư, mua sắm các trang thiết bị điện tử chuyên dùng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cũng như tinh thần, thái độ trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Tin liên quan