Điện lực Quế Sơn tổ chức vệ sinh trạm biến áp tri ân khách hàng

Hằng năm, Điện lực Quế Sơn đều tổ chức tri ân khách hàng với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến khách hàng sử dụng điện, thông qua đó đưa hình ảnh của ngành điện gần gũi hơn với cộng đồng, tạo được sự đồng thuận của xã hội.

Với nỗ lực nâng cao chất lượng điện và chất lượng dịch vụ nhằm hưởng ứng các hoạt động tri ân khách hàng năm 2019 của ngành điện, Điện lực Quế Sơn đã tổ chức vệ sinh trạm biến áp chuyên dùng bằng nước áp lực cao cho 02 khách hàng là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên An Khương tại xã Phú Thọ và Công ty TNHH Cẩn Tuyết tại thị trấn Đông Phú, góp phần đảm bảo vận hành an toàn cho các thiết bị tại trạm biến áp của khách hàng.

Tin liên quan