Điện lực Quế Sơn nâng cao văn hóa giao tiếp khách hàng

Từ khi thành lập vào năm 2011, Điện lực Quế Sơn đã thực hiện biên soạn các quy trình, quy phạm quy định nền nếp làm việc trong đơn vị, về mối quan hệ giao tiếp và sinh hoạt đời thường của CBCNV, về các thủ tục hành chính và các văn bản của kinh doanh.

Bắt đầu từ năm 2013, ngành điện chọn làm “Năm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng”, thời điểm để Điện lực đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, chuẩn hóa phòng giao dịch khách hàng nhằm tạo sự thuận tiện tối đa cho khách hàng, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, những người làm công tác giao tiếp với mục tiêu đạt được sự hài lòng cao nhất từ khách hàng sử dụng điện.

Phòng giao dịch khách hàng là một trong những yếu tố để tạo văn hóa doanh nghiệp; đồng thời nâng cao uy tín, thương hiệu và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người dân địa phương.


Phòng giao tiếp khách hàng Điện lực Quế Sơn - Ảnh: TG

Phòng giao dịch khách hàng đã tạo sự thân thiện giữa khách hàng với nhân viên điện lực khi khách hàng đến giao dịch. Điều này thể hiện văn hóa doanh nghiệp của đơn vị khi giao tiếp với khách hàng.

Kể từ khi có Phòng giao dịch khách hàng đến nay, thời gian giải quyết việc lắp đặt công tơ mới cho khách hàng được rút ngắn, giảm phiền hà cho khách hàng và dễ tham gia giám sát đối với hoạt động của đơn vị Điện lực. Nếu như trước đây khách hàng đăng ký để cấp điện ánh sáng sinh hoạt trong vòng 7 ngày thì nay rút xuống còn 2 đến 3 ngày. Việc hướng dẫn thông tin được công khai tránh những biểu hiện, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu khách hàng.

Sự thành công của Điện lực Quế Sơn là sự đóng góp công sức của tập thể, Điện lực luôn vận động, giáo dục để tất cả mọi người luôn tuân thủ văn hóa doanh nghiệp, từ đó Điện lực đã xây dựng được một đội ngũ CBCNV đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Công ty Điện lực Quảng Nam giao, đáp ứng yêu cầu phục vụ của khách hàng trên địa bàn 2 huyện Quế Sơn và Nông Sơn.

Tin liên quan