Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 – “Yêu thương và chia sẻ”

Tháng 6 năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 20/3 hàng năm là “Ngày Quốc tế Hạnh phúc” nhằm gia tăng nhận thức của dư luận thế giới trong việc công nhận hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu phát triển toàn cầu. Việc Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Do đó, ngày 20 tháng 3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng: cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 do Liên Hiệp Quốc phát động, ngày 26/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc.


Biểu trưng "Ngày Quốc tế Hạnh phúc" của Liên hiệp quốc - Ảnh minh họa

Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 gửi gắm các thông điệp: Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên; Hạnh phúc là yêu thương và chia sẻ; Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc.

Đời sống xã hội ngày một phát triển không ngừng, trước sự tác động của nhiều yếu tố bên trong cũng như bên ngoài đã đặt ra nhiều thách thức cho cuộc sống con người nói chung, gia đình Việt Nam nói riêng. Với đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã có nhiều tiến bộ tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng xã hội ngày một ấm no, hạnh phúc. Sự yêu thương và chia sẻ, các mối quan hệ trong gia đình ngày càng được tôn trọng, bình đẳng và dân chủ. Quyền trẻ em, quyền tự do và bình đẳng trong hôn nhân của các thành viên được khẳng định và tôn trọng. Quan hệ xã hội ở mọi người ngày một cởi mở hơn, thân thiện hơn; ngày càng có nhiều sự giúp đỡ chân thành đối với các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống… tạo sự ấp áp tình người, góp phần lan tỏa yêu thương, mang lại hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh, làm cho xã hội ngày một tiến bộ hơn.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, các địa phương nên tích cực tuyên truyền, hưởng ứng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hiệp Quốc; chủ đề, khẩu hiệu và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, yêu thương - chia sẻ, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn.

Tích cực hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2020 của Việt Nam với chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”, mỗi chúng ta hãy yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, trong dòng tộc, trong mỗi cộng đồng dù lớn hay nhỏ; giữa những người bạn, người đồng chí; trong mỗi đơn vị, cơ quan, trường học… bằng những hành động thiết thực nhất góp phần đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần phát triển an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc.

Tin liên quan