Thông báo về việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020 của UBND huyện Quế Sơn

Thông báo về việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020 của UBND huyện Quế Sơn

UBND huyện Quế Sơn thông báo  chỉ tiêu xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020 gồm 05 chỉ tiêu với các vị trí việc làm như sau: 

Xem Thông báo và Kế hoạch tại đây !

Tin liên quan