Quế Sơn sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

Sáng ngày 19.5.2020, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2020).

Trong 4 năm qua, huyện Quế Sơn tập trung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung giải quyết đã củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị, vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Điển hình như mô hình công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân; mô hình nàng dâu hiếu thảo; tủ quần áo dành cho người nghèo; biến rác thải thành sinh kế...


Tuyên dương khen thưởng các tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 - Ảnh: Duy Thái

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Trung – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để Chỉ thị tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả lan tỏa, Bí thư Huyện ủy Lê Tấn Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng dân cư và các cá nhân không ngừng suy nghĩ, tìm tòi cách làm hay, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị để xây dựng các mô hình hiệu quả, triển khai các phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng nhân dân, quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc trong nhân dân. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn huyện.

Dịp này, Huyện ủy tổ chức giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác. Đồng thời tuyên dương khen thưởng 11 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Tin liên quan