Trung tâm CDC Quảng Nam phối hợp Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh Covid-19 tại xã Quế Long

Sáng ngày 25/8/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam (CDC), phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh Covid-19 lần thứ 5 tại Trạm Y tế xã Quế Long cho 22 người từ vùng có dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương trong khoảng thời gian kể từ ngày 10.7.2020.

Tính đến nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam (CDC), phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh Covid-19 tại xã Quế Long 05 lần. Tổng số mẫu lấy được 247 mẫu, trong đó có 225 mẫu đã có kết quả âm tính (-), còn 22 mẫu chờ  kết quả.


Lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh Covid-19 tại xã Quế Long - Ảnh: Trần Long

Trong thời gian đến xã Quế Long tiếp tục truy vét, quản lý, giám sát những người có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19, những người trở về từ vùng dịch phải khai báo y tế, thực hiện hiện cách ly theo quy định và tổ chức thống kê, tổng hợp để lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh Covid-19, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Tin liên quan