Điện lực Quế Sơn đảm bảo nhiệm vụ “Kép” trong phòng, chống dịch Covid-19

Điện lực Quế Sơn triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo nhiệm vụ “kép” vừa an toàn sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên vừa vận hành lưới điện thông suốt.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ của cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực cũng gặp không ít khó khăn. Công tác vận hành, đảm bảo cung ứng lưới điện phục vụ nhu cầu của người dân, đến việc triển khai các biện pháp nhằm an toàn sức khỏe cho tập thể CBCNV. Bên cạnh đó, Điện lực Quế Sơn luôn triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.

Địa bàn rộng với gần 34 nghìn khách hàng tại 02 huyện Quế Sơn và Nông Sơn, lưu lượng từ các tỉnh, thành phố tham gia giao thông rất đông, nên khả năng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 là rất cao. Vì thế, bên cạnh thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, hằng ngày Điện lực triển khai các biện pháp rà soát, kiểm tra tình hình sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên tại đơn vị.

Việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh, tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, tất cả cán bộ, nhân viên Điện lực Quế Sơn được thực hiện ăn, ở tập trung tại cơ quan. Thành lập các nhóm công tác tập trung sẵn sàng xử lý sự cố trong mọi tình huống, luôn đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng. Hoạt động giao tiếp với người thân, khách hàng đều thông qua mạng xã hội và thiết bị di động. Riêng đối với các trường hợp cần thiết, làm việc trực tiếp, phải đảm bảo mọi điều kiện trong công tác giao tiếp đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt phòng, chống dịch trong tình hình mới, tháo giỡ những khó khăn, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Tin liên quan