Quế Sơn: Tập huấn sử dụng hệ thống Q-Office mới và hệ thống thư điện tử công vụ

Sáng này 16/9/2020, UBND huyện Quế Sơn phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam (QTI) tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng và bàn giao phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office mới (qoffice.quangnam.gov.vn), hệ thống thư điện tử công vụ (mail.quangnam.gov.vn) cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tham gia đợt tập huấn có gần 200 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, được chia thành 3 lớp: Lớp dành cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; lớp danh cho lãnh đạo UBND, công chức các xã, thị trấn và lớp danh cho văn thư, công chức phụ trách công tác văn thư của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Tập huấn sử dụng hệ thống Q-Office mới và hệ thống thư điện tử công vụ - Ảnh: NC

Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam hướng dẫn cách sử dụng, vận hành thử nghiệm phần mềm Q-Office và Email công vụ mới; hướng dẫn tải và cài đặt App dành cho các thiết bị di động.

Dự kiến, UBND huyện Quế Sơn sẽ chuyển sang sử dụng hoàn toàn phần mềm Q-Office mới và hệ thống hộp thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Nam vào đầu tháng 10/2020.

Tin liên quan