Điện lực Quế Sơn xử lý sự cố và cấp điện lại cho Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn sau ảnh hưởng của bão số 9

Ngày 28/10/2020, do ảnh hưởng của bão số 9 đã làm hư hỏng vật tư, thiết bị và mất điện toàn bộ khu vực huyện Quế Sơn Sơn. Để cấp điện lại cho Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn (Khu Công nghiệp) nhằm khôi phục sản xuất cho các doanh nghiệp ngay sau bão. Điện lực Quế Sơn đã huy động nhân lực rà soát và xử lý sự cố với quyết tâm cấp điện lại trong ngày 30/10/2020.


Xử lý sự cố lưới điện tại Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn - Ảnh: TG

Sau bão lưới điện bị thiệt hại nặng do hệ thống điện nằm gần biển. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kiên quyết từ Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam và được sự hỗ trợ về nhân lực, phương tiện từ Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, nên đến 17h30, ngày 30/10/2020 Điện lực hoàn thành cấp điện cho tất cả khách hàng tại Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn.

Tin liên quan