Thí điểm triển khai Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường "Quảng Nam trực tuyến"

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3734/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thí điểm triển khai hệ thống phản ánh hiện trường “Quảng Nam trực tuyến”.

Quảng Nam trực tuyến là hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức gửi về cho các cấp chính quyền thông qua App “Quảng Nam trực tuyến” tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) Quảng Nam.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể chụp hình, quay video khi nhận thấy các vấn đề bất cập trong đời sống, rồi gửi đến Trung tâm IOC Quảng Nam thông qua hệ thống "Quảng Nam trực tuyến". Thời gian phản ánh được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

Người dùng có thể cài ứng dụng Quảng Nam trực tuyến trên điện thoại thông minh. Cụ thể, đối với điện thoại dùng hệ điều hành Android tìm “Quảng Nam trực tuyến” trên CH Play để cài đặt; đối với điện thoại iPhone tìm “Quảng Nam trực tuyến” trên App Store để cài đặt.

Yêu cầu đối với nội dung phản ánh hiện trường: Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt; Nội dung, hình ảnh, video, thời gian, địa điểm phản ánh hiện trường phải rõ ràng, chính xác; Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh hiện trường phải cung cấp đầy đủ thông tin: họ tên, số điện thoại của cá nhân, tổ chức, riêng địa chỉ thư điện tử không bắt buộc; đồng thời phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin phản ánh hiện trường; Các thông tin phản ánh hiển thị trên ứng dụng phản ánh hiện trường gồm: họ tên, địa điểm, hình ảnh hiện trường, nội dung phản ánh.


Khai trương Trung tâm IOC Quảng Nam - Ảnh: STTTT

Thông tin phản ánh hiện trường được cá nhân, tổ chức gửi trên hệ thống Quảng Nam trực tuyến sẽ được mặc định chuyển về UBND cấp huyện nơi xảy ra hiện trường phản ánh. UBND cấp huyện phân công cán bộ tiếp nhận thông tin, kiểm tra thông tin đảm bảo yêu cầu sẽ thực hiện xử lý hoặc chuyển đến các cơ quan liên quan để xử lý. Kết quả xử lý phản ánh hiện trường được công khai cho cá nhân, tổ chức trên hệ thống Quảng Nam trực tuyến.

Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh có quyền phản hồi lại thông tin nhằm làm rõ hơn kết quả xử lý của cơ quan nhà nước, hoặc gửi phản ánh lần 2 nếu không thống nhất với nội dung tại kết quả xử lý phản ánh hiện trường lần đầu. Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh có quyền đánh giá kết quả xử lý của cơ quan nhà nước.

Hệ thống phản ánh hiện trường Quảng Nam trực tuyến là một thành phần của ứng dụng Dịch vụ đô thị thông minh. Đây là công cụ giúp người dùng phản ánh các vấn đề bất cập trong cuộc sống, hỗ trợ các cấp chính quyền xử lý phản ánh của người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.Tin liên quan