Vệ sinh lưới Điện để cấp điện cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Để chuẩn bị cấp điện cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021) và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngày 16 và 17/01/2021 Điện lực Quế Sơn thực hiện xử lý lưới điện 35kV và vệ sinh bảo dưỡng MBA 5.600 kVA của trạm trung gian 35KV xã Quế Thuận. Để hoàn thành công tác đúng thời gian và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, Công ty Điện lực Quảng Nam đã bố trí chuyên viên Phòng Kỹ thuật tham gia hỗ trợ về kỹ thuật, ngoài ra còn có sự phối hợp của Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam cùng trang thiết bị chuyên dùng. Trong 02 ngày đã hoàn thành vệ sinh đường dây 35KV và lọc dầu MBA 5.600 KVA, qua đó nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tin liên quan