Hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 21/01/2021, Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có ông Lương Đình Đường – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo huyện Nông Sơn.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức đã kịp thời triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Nghị định của Chính phủ, TTCP, UBND tỉnh về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, khoanh nợ và xóa nợ; đồng thời tham mưu cho UBND các huyện chỉ đạo các ban, ngành phối hợp trong công tác quản lý thu thuế cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế... Nhờ đó, công tác thu thuế trên địa bàn khu vực quản lý trong năm 2020 đạt và vượt dự toán pháp lệnh tỉnh, huyện và Cục thuế giao. Trong đó, kết quả thu do Cục Thuế và Chi cục Thuế quản lý trên địa bàn 3 huyện đạt trên 316 tỷ đồng, đạt 114,4% dự toán pháp lệnh cả năm, vượt 6,2% dự toán phấn đấu Cục Thuế giao, vượt 7,7% dự toán phấn đấu huyện giao và bằng 101,8% so cùng kỳ năm 2019; kết quả thu do Chi cục Thuế khu vực quản lý cả 3 huyện đạt hơn 149 tỷ đồng, bằng 119,1% dự toán pháp lệnh cả năm, vượt 1,9% dự toán phấn đấu Cục Thuế giao. 1 số nguồn thu, sắc thuế đạt kết quả cao như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 103,2% dự toán pháp lệnh, với tổng số thu trên 54,4 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất đạt gần 49 tỷ đồng, bằng 212%; Phí, lệ phí thu hơn 7,1 tỷ đồng đạt 143,5% dự toán pháp lệnh cả năm...


Hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Ảnh: Minh Châu

Cũng trong năm 2020, công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế; công tác kiểm tra thuế; quản lý nợ thuế, quản lý thuế hộ kinh doanh, cá nhân thu khác và các khoản thu về đất; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu dự toán pháp lệnh cấp trên giao trong năm 2021, Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cùng những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tiếp tục hiện đại hóa công tác thuế, phấn đấu tăng các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Tin liên quan