Ứng dụng thi công hotline để sửa chữa, nâng cấp lưới điện nhằm nâng cao đội tin cậy cung cấp điện

Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng và phát triển kinh tế xã hội tại huyện Quế Sơn, Công ty Điện lực Quảng Nam đã thực hiện đầu tư, lắp đặt các thiết bị phân đoạn để cô lập sự cố nhằm tránh mất điện diện rộng. Việc lắp đặt thiết bị như trước đây, phải tiến hành cắt điện cả lưới điện trung thế, do đó khách hàng sẽ mất điện trong suốt thời gian thi công. Tuy nhiên, hiện nay Công ty Điện lực Quảng Nam đã ứng dụng công nghệ hotline trong thi công (thi công không cắt điện), vì vậy vừa củng cố, nâng cao chất lượng lưới điện mà không gây mất điện khách hàng khi tiến hành công việc.

Tin liên quan