PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN QUẾ SƠN VỪA PHÒNG, CHỐNG DỊCH VỪA HOẠT ĐỘNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Sơn luôn phục vụ khách hàng, bảo đảm hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến công việc qua đó, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác như hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng Chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tạo việc làm, mở rộng sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ Trung ương đến địa phương đã được xác định ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Ngay từ đầu năm 2021 Phòng giao dịch NHCSXH huyện bám sát chỉ đạo tại Chỉ thị của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của UBND tỉnh cũng như của huyện, quyết tâm cùng các cấp chính quyền, Hội, đoàn thể thực hiện tốt "Nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoạt động hiệu quả, kịp thời hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH làm các vách ngăn để bảo đảm trong quá trình giao dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế


Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh; làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ tự giác thực hiện tốt các hướng dẫn, thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Phòng giao dịch huyện đã trang bị đầy đủ dụng cụ đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay, khẩu trang …; thường xuyên thực hiện lau dọn, khử khuẩn tại tại điểm giao dịch xã, thị trấn; thực hiện đo thân nhiệt cán bộ khi đến cơ quan, người dân khi đến giao dịch với Ngân hàng tại Trung tâm cũng như tại điểm giao dịch ở 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; hướng dẫn khách hàng rửa tay diệt khuẩn, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách; đồng thời sắp xếp thời gian giao dịch với các Tổ tiết kiệm và vay vốn và khách hàng phù hợp để tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm. Ngoài ra, NHCSXH huyện còn động viên 100% cán bộ cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân đến làm việc với Ngân hàng có điện thoại thông minh cùng sử dụng ứng dụng trên để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ đó, mọi hoạt động nghiệp vụ của NHCSXH huyện vẫn diễn ra an toàn, hiệu quả; 7 tháng đầu năm 2021 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho vay 100 tỷ đồng, giúp trên 2.278 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có việc làm, phát triển kinh tế. Tổng dư nợ 15 chương trình cho vay của Phòng giao dịch đến nay đạt 380 tỷ đồng, với trên 10.511 khách hàng vay vốn, tăng 7,4% so với đầu năm. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra từ năm 2020, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện đã chuyển qua 800 triệu đồng đã góp phần không nhỏ vào  thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong 7 tháng đầu năm 2021 Ban chấp hành công đoàn Bộ phận PGD Ngân hàng CSXH Quế Sơn đã vận động sự hưởng ứng của tất cả đoàn viên, kết quả có 11/11 cán bộ nhân viên tham gia nhắn tin ủng hộ quỹ Vacxin, với tổng số tiền 1.100.000đ, đóng góp ủng hộ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng dịch CoviD-19 số tiền: 5.530.000 đồng. Đồng  thời hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, Công đoàn bộ phận PGD cũng đã kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn đóng góp với tổng số tiền: 5.000.000 đồng về Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện Quế Sơn để kết nối với Hội đồng hương Quế Sơn hỗ trợ cho người dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo lương thực, thực phẩm để phòng, chống dịch, cùng với 10 lượt chị em đoàn viên tham gia bếp ăn hỗ trợ cho một số  Khu cách ly trên địa bàn huyện.


Tin liên quan