Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (đợt 2 năm 2021)

Nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm.

Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (đợt 2 năm 2021) 

Tải Kế hoạch

Tin liên quan