Điện lực Quế Sơn đảm bảo cung cấp điện các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện

Việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn được ngành Điện quan tâm thực hiện. Song song với công tác bảo trì bảo dưỡng lưới điện, ngăn ngừa sự cố thì công tác đầu tư cấp điện cho các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp luôn được ngành Điện lực Quế Sơn thực hiện đồng bộ góp phần thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn huyện.

Là địa phương đang trên đà phát triển sản xuất công nghiệp, nhu cầu điện năng cung cấp cho các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp không ngừng tăng cao, nên việc cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng điện năng ngày càng cao luôn được Điện lực Quế Sơn xác định là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Trong những năm qua lưới điện đã được hoàn thiện, không ngừng đầu tư, nâng cấp sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đóng điện cấp điện khách hàng Công ty Tân Lợi mở rộng sản xuất tại CCN Quế Cường (xã Quế Mỹ) - Ảnh: TG

Trong 10 tháng đầu năm 2021, ngành Điện lực đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng để cấp điện cho các doanh nghiệp, mở rộng sản xuất tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, Cụm công nghiệp Quế Cường quy mô 2 TBA 22/0.4kV với tổng công suất 2.600 kVA.

Việc đảm bảo cấp điện và đầu tư các công trình tiếp cận điện năng kịp thời cho thấy trách nhiệm của ngành Điện với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thêm niềm tin nhằm thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến với huyện nhà, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tin liên quan