Công nhận kết quả cuộc thi về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” cấp tỉnh năm 2021 vừa ký ban hành Quyết định số 160 công nhận các nội dung đạt giải cuộc thi.

Theo Quyết định số 160, Ban Tổ chức công nhận 74 nội dung đạt giải; trong đó có 11 giải khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 21 giải vườn đẹp, 21 giải tường rào cổng ngõ đẹp và 21 giải đường đẹp.

Đối với phần thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, giải Nhất thuộc về thôn Phú Văn (xã Điện Quang, Điện Bàn); các thôn Bến Đền (xã Điện Quang, Điện Bàn) và An Hòa (xã Duy Trung, Duy Xuyên) đạt giải Nhì; ngoài ra có 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Phần thi “Vườn đẹp”, giải Nhất thuộc về khu vườn của hộ ông Nguyễn Quảng Hiệp (thôn Dương Trung, xã Trà Dương, Bắc Trà My).

Phần thi “Tường rào cổng ngõ đẹp”, giải Nhất thuộc về hộ ông Nguyễn Hoàng Thao (thôn Thanh Khê, xã Tiên Châu, Tiên Phước).

Tuyến đường đi Tổ 7 (từ nhà ông Võ Ngọc Yên đến nhà bà Nguyễn Thị Bổn) của thôn Hương Quế Nam (xã Quế Phú, Quế Sơn) đạt giải Nhất phần thi “Tuyến đường đẹp”.

Ở mỗi phần thi này còn có 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Tin liên quan