Ngân hàng CSXH huyện tổ chức Lễ ký kết văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị – xã hội

Chiều ngày 12/01/2022, Ngân hàng CSXH huyện tổ chức Lễ ký kết văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Ngân hành CSXH với các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác cấp huyện.

Tại đây, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quế Sơn đã cùng với 4 tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác gồm: Hội CCB, Hội Nông dân, Hội phụ nữ và Đoàn TN huyện ký kết văn bản thỏa thuận số 11789 về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Việc ủy thác cho vay thông qua tổ chức Hội, đoàn thể, nhằm công khai hóa, xã hội hóa hoạt động của NHCSXH; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tổ chức Hội, đoàn thể giúp Nhân dân được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tạo một kênh dẫn vốn hữu hiệu, tin cậy đối với Nhân dân và cấp ủy Đảng, chính quyền. Thông qua hoạt động tín dụng, các tổ chức Hội, đoàn thể có điều kiện quan tâm hơn đến hội viên, làm cho sinh hoạt Hội, đoàn thể có nội dung phong phú; đồng thời giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của NHCSXH một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí khi vay vốn và đảm bảo đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Tin liên quan