Quế Sơn tổng kết hoạt động Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH năm 2021

Chiều 13/01/2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quế Sơn tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Ông Võ Trung Dũng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quế Sơn báo cáo tổng kết tại hội nghị - Ảnh: TG

Trong năm 2021, tổng doanh số cho vay đạt 150.995 triệu đồng, với 3.544 lượt khách hàng vay vốn trong năm. Trong đó: Có 41 lượt hộ nghèo, 756 lượt hộ cận nghèo, 1.162 lượt hộ mới thoát nghèo, có 34 lượt hộ vay vốn chương trình HSSV để trang trải chi phí học tập cho con em, 980 lượt hộ vay vốn để xây mới, nâng cấp gần 2.000 công trình nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn, có 347 lượt hộ vay giải quyết việc làm để đầu tư cho chăn nuôi, trồng rừng, để phát triển sản xuất..., có 42 lượt hộ vay vốn làm nhà ở theo Nghị định 100. Tổng doanh số thu nợ: 121.135 triệu đồng, doanh số xóa nợ: 298 triệu đồng. Tổng dư nợ 385.889 triệu đồng, tăng so với đầu năm 29.547 triệu đồng, có 8.622  hộ còn dư nợ với 10.629 món vay, gồm 13 chương trình cho vay. Có 05 chương trình tín dụng có dư nợ tăng so với đầu năm, gồm: Cho vay hộ cận nghèo tăng 46.641 triệu đồng, Nhà ở theo Nghị định 100 tăng 11.433 triệu đồng GQVL tăng 4.983 triệu đồng, Hộ SXKD tại vùng khó khăn tăng 1.534 triệu đồng, NS&VSMTNT tăng 7.101 triệu đồng. Các chương tín dụng còn lại đều có số dư nợ giảm, trong đó hộ nghèo, mới thoát nghèo giảm 39.445 triệu đồng. Nợ xấu đến 31/12/2021 là nợ quá hạn: 298 triệu đồng, chiếm 0,077% tổng dư nợ, tăng  58 triệu đồng so với đầu năm, không có nợ khoanh 

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề nghị các đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao trong năm 2022, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn, chú ý đến các món vay bỏ đi khỏi nơi cư trú. Các địa phương, đoàn thể tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý nợ quá hạn, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân ý thức hơn nữa việc trả nợ. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý NHCSXH huyện, các ngành, đoàn thể, địa phương trong thời gian tới cần quan tâm triển khai các giải pháp huy động nguồn vốn, tạo nguồn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chính sách hỗ trợ người nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh.

Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận của các tập thể, cá nhân, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân. 

Nhân dịp này UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và  cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện năm 2021.

Tin liên quan