Thực hiện nghi thức chào cờ đầu tháng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Thực hiện Công văn số 353-CV/HU ngày 12/01/2022 của BTV Huyện ủy Quế Sơn về Tổ chức chào cờ đầu tháng và Hướng dẫn số 15-HD/BTGHU ngày 12/01/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Sơn về hướng dẫn tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tháng, sáng ngày 07/02/2022 – ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhầm Dần 2022, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ.