Huyện Quế Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của UBND huyện, sáng ngày 10/02/2022 (tức ngày mùng 10 Tết Nhâm Dần), huyện Quế Sơn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 tại khu di tích Hang Đá Bể, thị trấn Đông Phú.

Lãnh đạo huyện, xã, thị trấn và các đại biểu tham gia trồng cây tại khu di tích Hang Đá Bể, thị trấn Đông Phú

Tham dự buổi Lễ phát động có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành đoàn thể thị trấn Đông Phú và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Tại lễ phát động, đồng chí lãnh đạo UBND huyện nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây; yêu cầu các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện tích cực tham gia trồng cây gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025, góp phần cùng toàn huyện hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2022 đã đề ra.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã, thị trấn và các đại biểu dự lễ đã tham gia trồng 15 cây Sao đen tại khu di tích Hang Đá Bể, thị trấn Đông Phú. 

Lễ phát động đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, động viên các cấp, các ban, ngành và các tầng lớp Nhân dân về những lợi ích của việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội; theo đó mục tiêu huyện Quế Sơn đề ra là tổ chức trồng thành công 2,94 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ trướng Chính phủ.

Tin liên quan