Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Quế Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2022

Nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Chiều ngày 15/3/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện chủ trì Hội nghị.

Quan cảnh Hội nghị - Ảnh: TG

Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện Quế Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, huy động sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện như: Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13, Nghị quyết số 96/2015/QH13, Nghị quyết 111/2015/QH13 của Quốc hội (khóa XIII) về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng ngừa oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự; Chỉ thị 14/CT-UBND, ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 16/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về ”Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kế hoạch số 1556/KH-UBND ngày 23/3/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Từ đó, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nổi bật như: Bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm giảm; tội phạm về ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được phát hiện nhiều hơn; khám phá nhanh nhiều vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, triệt xóa các điểm mua bản trái phép chất ma túy với số lượng lớn, nhiều điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong Nhân dân; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, nhiều mô hình quần chúng tự quản về ANTT phát huy hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm, điển hình như mô hình “Camera giám sát an ninh” của Công an huyện…Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Những kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, phục vụ hiệu quả thực hiện “mục tiêu kép” là phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid - 19.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ về những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo huyện cũng như trong công tác triển khai phối hợp phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện trong năm 2021, rút ra những nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lượt quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; quan tâm công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng chấp hành hình phạt ngoài xã hội, người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, sau cai nghiện ma túy, quản lý giáo dục tập trung tại cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm; tập trung chỉ đạo giải quyết tình hình ANTT nổi lên trong từng thời điểm; triển khai các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước và của địa phương, đặc biệt là năm du lịch Quốc gia 2022 “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm tiếp tục kéo giảm từ 05% trở lên tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2021; tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH tạo chuyển biến tích cực ngay từ địa bàn cơ sở; thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập, thiếu sót để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội, ANTT...Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thống nhất giao cho Công an huyện tham mưu phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các địa phương và tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở trong năm 2022.

Tin liên quan