Phòng Tư pháp Quế Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, chiều ngày 12/4/2022, Phòng Tư pháp huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp Quý I/2022, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 và hướng dẫn nhiệm vụ trong công tác chứng thực, hộ tịch, chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tường - Trưởng phòng, cùng các đồng chí cán bộ công chức Phòng Tư pháp và toàn thể công chức Tư pháp - Hộ tịch 13 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp quý II năm 2022 và triển khai các văn bản mới như: Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính Phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Tập trung triển khai kế hoạch PBGDPL năm 2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện.

Hội nghị đã được các đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch trao đổi chia sẽ kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp ở các xã, thị trấn. Lãnh đạo Phòng Tư pháp đã ghi nhận, đánh giá cao các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu nêu ra, tập trung hướng dẫn cụ thể về công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhất là trong lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tường đề nghị công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II; phối hợp tuyên truyền từ nguồn kinh phí cấp tỉnh giao năm 2022, 

tuyên truyền, phổ biến các văn bản của pháp luật nhất là các văn bản mới; rà soát lại các hồ sơ đăng ký hộ tịch, chứng thực, tham mưu đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực đúng quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết các vụ, việc liên quan đến công tác tư pháp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, thị trấn. Đối với các trường hợp khó khăn, phức tạp cần báo cáo về Phòng để kịp thời hướng dẫn thực hiện, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tin liên quan