NHCSXH huyện Quế Sơn triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quế Sơn đã nhanh chóng tập trung rà soát nhu cầu của đối tượng và triển khai giải ngân ngay khi được phân bổ nguồn vốn vào cuối tháng 4 năm 2022.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Đây được xem là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, để Nghị quyết đi vào cuộc sống người dân thụ hưởng, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã khẩn trương triển khai chỉ đạo với tinh thần chủ động, sẵn sàng thực hiện. 

Với chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đến nay chỉ mới có 3 chương trình có văn bản hướng dẫn cụ thể là chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho  vay nhà ở xã hội và cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua trang thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập, do đó trước mắt Phòng giao dịch tập trung vào 3 chương trình này.

Với sự ưu tiên tập trung vào 3 chương trình nêu trên, trước tiên là giúp cho người lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở về quê do bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nếu có nhu cầu ở lại địa phương mở rộng sản xuất kinh doanh, giúp cho người lao động có vốn thực hiện theo phương án của mình. Thứ hai là trong thời gian qua dịch bệnh làm việc học tập của các em học sinh, sinh viên bị gián đoạn, khó đến trường học tập trung. Việc học trực tuyến là giải pháp hữu hiệu đáp ứng ngay trong điều kiện này, bên cạnh đó so với thị trường ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ số nên các em học sinh, sinh viên cần phải có đủ điều kiện học tập. Đối với nhóm tín dụng chính sách này đã giúp cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi các con em trong tuổi ăn học, là một trong những giải pháp cứu cánh tích cực trong môi trường giáo dục hiện nay. Thứ ba, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân thu nhập thấp, của cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong và ngoài khu công nghiệp còn rất cao.

Riêng đối với chương trình Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập có đối tượng hộ có mức sống trung bình, Ngân hàng CSXH huyện vừa tham mưu UBND huyện ban hành Văn bản số 406/UBND-VX ngày 13/4/2022  chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận thu nhập của hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của phát luật để làm căn cứ cho vay.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11 đạt hiệu quả cao nhất thì đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Tập trung nỗ lực ngay từ khâu thông tin tuyên truyền những nội dung chính sách để các đối tượng thụ hưởng nắm rõ những quyền lợi, nghĩa vụ và nhận biết được sự ưu đãi của Chính phủ đến người dân trong giai đoạn khó khăn, kéo nền kinh tế huyện nhà đi lên. Sự quyết tâm chỉ đạo từ các cấp, các ngành từ huyện đến xã, toàn thể cán bộ NHCSXH Phòng giao dịch phải luôn phấn đấu vì người nghèo và các đối tượng yếu thế, cam kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan