Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5

Nhằm phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng xảy ra trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1353/BTTTTCATTT ngày 18/4/2022 về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5.

 

Ngày 25/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 374/STTTT-CNTT&BCVT về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thuộc phạm vi quản lý, cụ thể: 

1. Tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

- Phân công cán bộ thường xuyên giám sát, theo dõi các hệ thống, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bị tấn công, xâm nhập trái phép để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời xử lý. 

- Chủ động rà soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đã được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo như: các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2022; lỗ hổng bảo mật Spring4Shell,... 

- Bảo đảm duy trì, kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình an toàn thông tin mạng của đơn vị, địa phương với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam. 

2. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet: 

- Triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, chặn lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống thông tin, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý. 

- Thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu và khắc phục sự cố đề nghị liên hệ qua các đầu mồi: 

+ Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Tryền thông, điện thoại: 0905.507556.

+ Phòng Hệ thống - An toàn thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam, điện thoại: 0917.025459.

+ Đầu mối liên hệ tại huyện Quế Sơn: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, điện thoại: 0916745027.

Tin liên quan