Đoàn giám sát HĐND tỉnh Quảng Nam làm việc tại Quế Sơn

Chiều 18/5/2022, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Quảng Nam triển khai giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2015-2020 tại huyện Quế Sơn.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, giai đoạn 2015-2020, huyện đã tổ chức lập hoàn thành phê duyệt 2 đồ án quy hoạch chung (TL 1/5000) đô thị Đông Phú và đô thị Hương An; 7 đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết (TL 1/500) các cụm công nghiệp và khu dân cư đô thị. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị giai đoạn 2015-2020 cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Quảng Nam làm việc tại Quế Sơn - Ảnh: Duy Thái

Trong giai đoạn này, huyện đã tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh, phát huy nội lực, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Đông Phú, Hương An với tổng nguồn vốn hơn 427 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2025, theo quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Quế Sơn tiến hành lập các đồ án quy hoạch đô thị lớn đó là: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hương An, trong đó có việc mở rộng địa giới hành chính về phía Tây Nam; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Đông Phú, trong đó có việc mở rộng địa giới hành chính về phía Nam; đồ án quy hoạch chung đô thị Bà Rén (xã Quế Xuân 1).

Tin liên quan